Centrum Rudiny II.

Miesto: Žilina, SK
Autor: txt architekti
Stupeň: súťaž
Rok: 2013
Investor: ISTROFINAL, a.s.
Plocha riešeného územia: 39 645 m2