imageimage
Rodinný dom M
Martin, SK
imageimageimageimage
Multifunkčné centrum
(obchod a zábava, bývanie, administratíva, hotel) 
Poprad, SK
imageimageimageimageimage
Administratívne centrum
Bratislava, SK
imageimageimage
Obchodné centrum
Piešťany, SK
imageimageimageimageimage
Hotel v portfóliu francúzskej hotelovej siete
Bratislava, SK
imageimageimageimage
Obchodno-zábavné centrum
Košice, SK