Nábrežie Váhu

Miesto: Ružomberok, SK
Autor: txt architekti
Stupeň: štúdia
Rok: 2013
Investor: txt architekti
Plocha riešeného územia: 50 500 m2