Obnova časti Námestia slobody

Miesto: Prievidza, SK
Autor: txt architekti
Foto: I. Valko, txt architekti, archív Mesto Prievidza a SKA
Stupeň: súťaž - 1. miesto, zrealizované
Rok: 2013-2016
Investor: Mesto Prievidza
Plocha riešeného územia: 3 000 m2

Cena verejnosti CE ZA AR 2017

Nominácia na cenu CE ZA AR 2017: kategória exteriér