Obytná zóna Sever III - Rozália

Miesto: Pezinok, SK
Autori arch. konceptu:
txt architekti
Vizualizácie:
txt architekti
Stupeň:
PSP
Rok:
2016
Investor: súkromná osoba
Úžitková plocha: 9 500 m2