Obnova centra Kováčovej

Miesto: Kováčová, SK
Autor: txt architekti
Stupeň: súťaž - špeciálne ocenenie poroty
Rok: 2014
Investor: Obec Kováčová
Plocha riešeného územia: 6 410 m2