Danubia Park - Centrum

Miesto: Čunovo, SK
Autor: txt architekti
Vizualizácie: J. Šiarnik
Stupeň: štúdia
Rok: 2011
Investor: Danubia Invest, a.s.
Plocha riešeného územia: 187 990 m2