Multifunkčné centrum TESCO Banská Bystrica

Miesto: Banská Bystrica, SK
Autor: txt architekti
Spolupráca: PATHY Studio s.r.o.

Vizualizácie: J. Šiarnik
Stupeň: DUR
Rok: 2019
Investor: PROFINEX developing, s.r.o.
Úžitková plocha: 60 975 m2