Polyfunkčný komplex RNDZ

Miesto: Bratislava, SK
Autor:
txt architekti a VI GROUP spol. s r.o.
Vizualizácie:
Ing. arch. Daniel Krupa, DaKruArch s.r.o.
Stupeň:
vo výstavbe
Rok:
2018
Investor: VI GROUP spol. s r.o.
Úžitková plocha:  m2